ทีมนักศึกษาวิศวฯ และ วิทยาลัยสื่อฯ มช. ตัวแทนประเทศไทย คว้าที่สามแห่งเอเชีย จากการแข่งขัน IMAGINE THE FUTURE 2018

ทีมนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประเทศไทย ส่งผลงาน Newtopia Future of Urban – นครแห่งอนาคตในการแข่งขันการพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์ Imagine the Future 2018 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีมทั่วทวีปเอเชีย จัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 5-9 มีนาคม 2561   ผลงาน Newtopia Future of Urban สร้างสรรค์โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายพงศกร ยศอิ (วิศวกรรมโยธา) นางสาวอาทิตยา มะโนแสน (วิศวกรรมไฟฟ้า) นางสาวอารีรัตน์ ฐานเหล็ก (วิศวกรรมไฟฟ้า) นายภักดีภูมิ พิบูลย์สมบัติ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) นางสาวปาณัท แสนมหาชัย(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) นางสาวกัลยรัชต์ ช่างหล่อ (วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย) นายคมสันต์  จันทร์สุกปุก และนางสาว วชิรานี ทองดอนเสียง จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ รศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ และ น.ส.แสงเดือน โปธา เป็นผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน สร้างแบบจำลอง 2 แบบให้เห็นภาพ จากแนวคิดหลัก คือ ให้ความสำคัญเรื่องความหนาแน่นของประชากร ในอนาคต โดยแบบจำลองแรกเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นน้อย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ การมีพื้นที่สีเขียวมากพอช่วยผลักดันความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นตลอดเวลา มีเทคโนโลยีอันชาญฉลาด ท่ามกลางวิถีชีวิตสบาย ๆ ไม่เร่งรีบ ช่วยให้เมืองยังคงรักษาวัฒนธรรม และประเพณีเดิมไว้ โดยเมืองเช่นว่านี้มีพื้นที่สำหรับ  การเพาะปลูกขนาดใหญ่ แหล่งพลังงานหลักได้จากการแปรรูปของเสีย ทั้งมูลสัตว์ ของเหลือจากการทำเกษตรกรรม หรือเศษอาหาร เพื่อนำมาทำก๊าซชีวภาพ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนฝั่งที่อยู่อาศัยมีลักษณะเป็นทาวน์เฮ้าส์ที่แต่ละหลังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคา มีการใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้ากับถนนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ รถยนต์ใช้ก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำซึ่งผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียในการขับเคลื่อน ตลอดจนใช้รสบัสไร้คนขับสำหรับการขนส่งสาธารณะ   สถานการณ์จำลองแบบที่สอง เป็นเมืองที่ผู้คนวุ่นวาย มีความหนาแน่นมาก ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบการศึกษาที่ก้าวหน้า ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลและการลงทุนที่รวดเร็ว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ในเมืองนี้เต็มไปด้วยที่พักอาศัยซึ่งเป็นตึกสูงทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ประชากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การคมนาคมส่วนใหญ่ใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นหลัก ใช้เคเบิลลอยฟ้าสำหรับการเดินทางระหว่างตึกสูง พลังงานหลักมาจากพลังงานคลื่นในทะเล ซึ่งจะไม่ทำลายความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน   อนึ่ง การแข่งขันดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเด่นของเวทีเสวนา Powering Progress Together Forum ภายในงาน Shell Make the Future Singapore อันเป็นสุดยอดงานเทศกาล แห่งไอเดีย และนวัตกรรมสำหรับภูมิภาคเอเชีย สำหรับ  จุดประกายความคิด เตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านพลังงานของโลก ซึ่ง “เชลล์” เป็นผู้นำ และผู้บุกเบิกการนำแบบจำลองสถานการณ์มาใช้พัฒนาวิสัยทัศน์และคาดการณ์ความเป็นไปได้ต่างๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยนักศึกษากลุ่มข้างต้นเป็นแชมป์จากการแข่งขัน Imagine the Future Scenario Competition ระดับประเทศ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันต่อในระดับนานาชาติจนคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในที่สุด   ]]>