รับสมัครนศ.ชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตใหม่วิศวกรรมไฟฟ้า เข้าทำงานจำนวน 5 อัตรา

รับสมัครนศ.ชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตใหม่วิศวกรรมไฟฟ้า เข้าทำงานจำนวน 5 อัตรา

[caption id="attachment_1822" align="aligncenter" width="724" caption="รับสมัครนศ.ชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตใหม่วิศวกรรมไฟฟ้า เข้าทำงานจำนวน 5 อัตรา"]รับสมัครนศ.ชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตใหม่วิศวกรรมไฟฟ้า เข้าทำงานจำนวน 5 อัตรา[/caption]]]>