ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เนื่องในโอกาสกลับเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

]]>