การบรรยายพิเศษเรื่อง" สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กับการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย"

ดร.หม่อมราชวงศ์ เบญจาภา ไกรฤกษ์ พระธิดาในพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภริยาคุณศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงวอชิงตันดีซี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กับการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคุณอำภาพรรณ สุวรรณมาลิก ให้เกียรติเข้าร่วมในงานบรรยายด้วย   ]]>