มิชลินร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ นศ.ฝึกงาน และสหกิจศึกษา พร้อมเข้าพบผู้บริหารวิศวฯ มช.

นอกจากนี้ ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ผู้บริหารบริษัทมิชลิน นำโดย Mr. Laurent Ladroyes; Head of Development Partners and Recruitment – Thailand และ Mr. Ali Rezgui; VP Michelin Aircraft Engineering Director เข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือด้านต่าง ๆ ภายในอนาคต โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานต้อนรับ ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์    ]]>