คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่เป็นภาควิชาแรก เพื่อรับฟังและชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วมและนำข้อมูลจากการประชุมร่วมกันเป็นแนวทางในการจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบายในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป [caption id="attachment_1941" align="aligncenter" width="700" caption="คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่"]คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่[/caption]   [caption id="attachment_1942" align="aligncenter" width="700" caption="คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่"]คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่[/caption] //ประมวลภาพ : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=627]]>