วิศวฯ ไฟฟ้า จัดประชุม 2018 International Conference on Analog VLSI Circuits

(IEEJ) จัดงานประชุมวิชาการ 2018 International Conference on Analog VLSI Circuits ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ มีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย รวมถึงนักศึกษา ในสาขาการออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกและสาขาที่เกี่ยวข้อง จากหลายประเทศ เช่น ไทย ญี่ปุ่น อินโดนีเชีย และ ไต้หวัน จำนวนกว่า 35 เรื่อง มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.อัมพร โพธิใย จาก Thai Microelectronic Center (TMEC) และ Mr. Toshiki Takahashi จาก HIOKI E.E. Corporation ในโอกาสนี้ยังได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท New Japan Radio และบริษัท Thai NJR ในการจัด Tutorial session ให้กับนักศึกษาที่สนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย   ]]>