เผยโฉมแล้ว แชมป์แข่งออกแบบอากาศยานไร้คนขับนานาชาติ AAVC 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายวิศวกรรมการบินและอากาศยาน จัดแข่งออกแบบอากาศยานไร้คนขับ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561  Autonomous Aerial Vehicle Challenge 2018 (AAVC 2018) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-STeP)  และพื้นที่ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลปรากฏว่าทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคว้าแชมป์ประเภท  Fixed-wing ขณะที่รางวัลชนะเลิศประเภท Rotary-wing ตกเป็นของทีมจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช การแข่งขัน AAVC 2018 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Fixed-wing หรืออากาศยานที่มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องบินทั่วไป และ  Rotary-wing หรือ โดรน อันที่รู้จักกันดี ซึ่งครานี้เป็นการประชันฝีมือของผู้แข่งขันจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย รวมถึงต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินเดียและไต้หวัน รวม 18 ทีม การแข่งขันในวันแรกเป็นการแข่งขันในรอบจัดลำดับเพื่อคัดเลือก 10 ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันสุดท้าย ภารกิจที่แต่ละทีมได้รับเป็นการจำลองสถานการณ์การใช้อากาศยานไร้คนขับเข้าค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยต้องสามารถค้นหา ระบุตำแหน่ง และถ่ายภาพผู้ประสบภัยให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งยังระบุประเภทของบาดแผลให้ถูกต้อง พร้อมหย่อนอุปกรณ์ช่วยเหลือสมมุติ (Payload) น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ให้ตกบริเวณใกล้กับผู้ประสบภัยมากที่สุด ในเวลาอันจำกัดคือ 25 นาที ส่วนรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันดำเนินเช่นเดียวกับวันแรก แต่มีเวลาจำกัดเพียง 15 นาที ต่อ 1 ทีม   ผลการแข่งขันประเภท Fixed-wing ปรากฏว่าทีม Overview จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคว้าไป 2 ตำแหน่ง ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ และ Best Design Award, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นของทีม CRMA จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม CiiMAV Jaowww มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนประเภท Rotary-wing รางวัลชนะเลิศ ตกเป็นของทีม Griffin UAV โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม SUT Flying Club มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม SP Aero 2 จาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ขณะที่ Best Design Award ได้แก่ ทีม MRS Team 1,  Singapore University of Technology & Design ประเทศสิงคโปร์    

]]>