ขอเชิญชวนคณาจารย์เสนอหัวข้อโครงการวิจัย สำหรับการดำเนินงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหาร ภาคเหนือตอนบน

ขอเชิญชวนคณาจารย์เสนอหัวข้อโครงการวิจัย สำหรับการดำเนินงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหาร ภาคเหนือตอนบน

[caption id="attachment_1980" align="alignnone" width="800" caption="ขอเชิญชวนคณาจารย์เสนอหัวข้อโครงการวิจัย สำหรับการดำเนินงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหาร ภาคเหนือตอนบน"]ขอเชิญชวนคณาจารย์เสนอหัวข้อโครงการวิจัย สำหรับการดำเนินงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหาร ภาคเหนือตอนบน[/caption]   [caption id="attachment_1988" align="aligncenter" width="800" caption="ห่วงโซ่การผลิตอาหาร"]ห่วงโซ่การผลิตอาหาร[/caption]]]>