ขอเรียนเชิญร่วมงาน "วันวิษณุสักการะ"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นายช่าง บุคลากร และนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน
“วันวิษณุสักการะ”
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

]]>