ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดี
กับ
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562
ในปีนี้ นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับคัดเลือกจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

 1. นายกฤชเทพ สิมลี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๐๐๖๐๐๒
  นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร
  ตำแหน่งปัจจุบัน : อดีตอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
 2. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๔๐๖๐๒๒
  นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ
  ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
]]>