คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจ พร้อมมอบกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ จากเหตุการณ์สะเทือนใจ ณ จังหวัดนครราชสีมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมมอบกำลังใจแก่ครอบครัว
ของ
คุณสมเกียรติ วิชชุปัญญาพาณิชย์ รหัส 2706206 (Gear 15)
นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

รวมถึงผู้สูญเสียชีวิต ตลอดจนผู้บาดเจ็บ
จากเหตุการณ์อันสุดสะเทือนใจ ณ จังหวัดนครราชสีมา

เราชาววิศว มช. พร้อมเคียงข้างท่านเสมอ

]]>