ตรวจสุขภาพประจำปี วิศวฯ มช.

ตรวจสุขภาพประจำปี วิศวฯ มช.

ตรวจสุขภาพประจำปี วิศวฯ มช.

[caption id="attachment_2290" align="aligncenter" width="645" caption="ตรวจสุขภาพประจำปี วิศวฯ มช."]ตรวจสุขภาพประจำปี วิศวฯ มช.[/caption] คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2556 โดยศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00 น. – 10.30 น. ซึ่งมีคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรให้ความสนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นจำนวนมาก ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวกรรมศาสตร์ ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=643]]>