วิศวฯ รับห้อง lab บริหารกำลังไฟฟ้าและการวางระบบ auto. จากSchneider

วิศวฯ รับห้อง lab บริหารกำลังไฟฟ้าและการวางระบบ auto. จากSchneider

วิศวฯ รับห้อง lab บริหารกำลังไฟฟ้าและการวางระบบ auto. จากSchneider

[caption id="attachment_2295" align="aligncenter" width="648" caption="วิศวฯ รับห้อง lab บริหารกำลังไฟฟ้าและการวางระบบ auto. จากSchneider"]วิศวฯ รับห้อง lab บริหารกำลังไฟฟ้าและการวางระบบ auto. จากSchneider[/caption]   เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รับมอบอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการด้านการบริหารกำลังไฟฟ้าและการวาง ระบบอัตโนมัติ จากบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริก ไทยแลนด์ โดยประธานในพิธี คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ  หลังจากที่ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Schneider Electric Challenge University Initi@tive ระดับประเทศ ในปี 2010 และเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Energy Efficiency University Challenge: South East Asia Grand Finals จัดโดย บริษัทชไนเดอร์ อิเล็คทริค ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศสิงคโปร์และได้รับรางวัลชนะเลิศ จึงได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ เงินทุนในการจัดทำโครงการตามแนวคิดที่ใช้เสนอในการแข่งขัน เป็นมูลค่า 1,200,000 บาท แนวคิดดังกล่าว คือ การนำอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติมาใช้ในการจัดการพลังงานในระบบลิฟต์และ อาคารเรียน ก่อให้เกิดการวางแผนการใช้พลังงานปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัด นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นต้นแบบในการศึกษาทางด้านระบบควบคุม (Control System) เป็นห้องปฏิบัติสำหรับการศึกษาระบบควบคุม ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและหน่วยงานที่สนใจ อันเป็นการสร้างประโยชน์และต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตได้เป็นอย่างดี ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=637]]>