วิศวฯ มช. สืบสานพุทธวิถี หล่อเทียนพรรษา พร้อมถวายเทียนแด่วัดต้นเกว๋น

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร กว่า 70 คน ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ  อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปีวิศว ฯ จากนั้นเดินทางไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดอินทราวาส (ต้นเกว๋น) เพื่อสืบสานประเพณีเข้าพรรษาของพุทธศาสนิกชน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.