นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. คว้า 3 รางวัล NSC ระดับประเทศ

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. คว้า 3 รางวัล NSC ระดับประเทศCPE students was awarded NSC

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (National Software Contest : NSC) ระดับประเทศไทยStudents from Computer Engineering Department, Faculty of Engineering, Chiang Mai University was  awarded  three prizes from National Software Contest: NSC : 15th Thailand

  • รางวัลที่ 2 หมวด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ ได้แก่ โครงการระบบสื่อสารกระกระพริบตาของผู้ป่วยอัมพาต โดย นายศุภกิจ เฟื่องแก้ว
  • รางวัลที่ 3 หมวด BEST 2013 : Thai Character Recognition Contest ได้แก่ โครงการตรวจสอบความรู้จำอักษรภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ของนายพีรพันธ์ ลออชัยรังษี นายบรรณ สุวรรณประเสริฐ และ นายชยุตม์ วัชรโกเศศ ภายใต้การดูแลของ อ.ดร กานต์ ปทานุคม
  • รางวัลชมเชย หมวด Mobile Application ตกเป็นของ โครงการเกมไพ่บนอุปกรณ์แอนดรอยด์หลายเครื่อง เชื่อมต่อโดยบลูทูธ โดยนายฐิติภูมิ กันเขตต์ นายสิรภพ ฟุ้งเฟื่อง ซึ่งมีอาจารย์ อธิป รู้ประโยชน์ศิลป์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
[caption id="attachment_2378" align="aligncenter" width="648" caption="นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. คว้า 3 รางวัล NSC ระดับประเทศ"]นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. คว้า 3 รางวัล NSC ระดับประเทศ[/caption]  
development program competition, 2nd prize for supporting disabilities people category : Blink Communication System for  Palsy Patients by   Mr. Sapakrit  Fuangkaew, 3rd prize in the competition :  BEST 2013: Thai Character Recognition Contest was  the Effective Verification of  Thai alphabets recognition by Mr.Peerapan Laorchairunsri and Mr.Chayut Watcharakosate under supervised by Dr.Karn Patanukom. And the consolation prize was  in Mobile Application Award category  called Card game on Android Connected by Bluetooth Device Project call . by Mr.Thitiphom Kankhet and Mr.Siraphop FungFuang under supervised by Mr.Athip Ruaprayotsil นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. คว้า 3 รางวัล NSC ระดับประเทศ]]>