อาจารย์ และ นศ.ป.โท วิศวฯ คอม มช. คว้า BEST SHORT PAPER AWARD จาก Fablearn Conference New York 2020

นายอัฐพันธุ์ จันทร์อินทร์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคว้ารางวัล “THE BEST SHORT PAPER AWARD” ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Fablearn Conference New York  2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2563 แบบ Virtual ผ่านระบบ ZOOM อำนวยการโดย Columbia University Teachers College, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา https://nyc2020.fablearn.global/

งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Fablearn 2020 นี้ เป็นงานสัมมนาวิชาการประจำปีของเหล่า Maker และ Educator จากทั่วโลก ซึ่งมีมหาวิทยาลัยระดับต้นๆ ของโลก ร่วมส่งผลงานและนำเสนอในงานสัมนานี้มากกว่า 200 ผลงาน โดยทั้งสองท่านข้างต้น นำเสนอผลงานเรื่อง “Designing an Educational Internet of Things Toolbox : A case-study of a learner-centric tool design” ใน Short Paper Session และได้รับรางวัล THE BEST SHORT PAPER AWARD ซึ่งผลการนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการดังกล่าวจะอยู่ในฐานข้อมูล ACM Digital Library

อนึ่ง ผลงานที่นำเสนอนั้นได้ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นในห้องวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ Learning Inventions Laboratory (LIL) ภายใต้การดูแลของ อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ


นายอัฐพันธุ์ จันทร์อินทร์

อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ