ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าเกียรติยศ (Engineering Alumni Lifetime Achievement Award)

ตามที่คณะวิศวฯ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวฯ และมูลนิธินักศึกษาเก่า คณะวิศวฯ มช ได้ประกาศเชิญชวนให้นักศึกษาเก่าคณะวิศวฯ ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลนักศึกษาเก่าเกียรติยศ (Lifetime Achievement Award)” ผ่านสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวฯ มช ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจะได้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในพิธีฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว จำนวน 13 ท่าน

“รางวัลนักศึกษาเก่าเกียรติยศ (Engineering Alumni Lifetime Achievement Award)” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นรางวัลสำหรับเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น ในแวดวงวิชาชีพ อุทิศตนมาตลอดทั้งชีวิต สร้างผลกระทบเชิงบวกจากการประกอบสัมมาชีพหรือกิจกรรมของตนเอง ต่อชุมชน ประเทศและสังคมอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ มูลนิธินักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ มีคุณค่าและเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่