เชิญร่วมพิธีสมโภชและสักการะองค์พระวิษณุกรรม วาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญร่วมพิธีสมโภชและสักการะองค์พระวิษณุกรรม
วาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563
ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่