เชิญร่วมกิจกรรมนายช่างคืนสู่เหย้าพบน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมนายช่างคืนสู่เหย้าพบน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563
ณ ลานเกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์