เชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสด พิธีฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสด
พิธีฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาเก่าเกียรติยศ กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนรุ่นนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นละ 2 ท่าน เข้าร่วมงานฉลองครบรอบห้าสิบปี และเชิดชุนักศึกษาเก่าเกียรติยศ​ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ ขออภัยไม่สามารถจัดสถานที่รับรองผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดของสถานที่และมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยจะจัดให้มีการถ่ายทอดสดออนไลน์ อันจะประกาศให้ทราบต่อไป