กำหนดการ กิจกรรม “ธงเกียร์ปลิวไสว” ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานนำนักศึกษาใหม่เข้าสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ และผ่านการรายงานสุขภาพตลอด 14 วัน ร่วมขบวนนมัสการพระธาตุฯ​ ตามกำหนดการดังแนบ

ผู้ที่นำพาหนะส่วนตัวมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถนำเข้าสู่มหาวิทยาลัยทางประตูหลังมหาวิทยาลัย และสามารถจอดรถ ณ ​พื้นที่จอดรถหน้ามหาวิทยาลัย รอบสำนักอธิการบดี หรือที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และขอความร่วมมือล็อครถของท่านให้เรียบร้อย ไม่ทิ้งของมีค่าในรถ​

ขอความร่วมมือรักษาระยะห่างระหว่างเดิน สวมหน้ากากอนามัยตามความจำเป็น และเตรียมแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมถึงอุปกรณ์จำเป็นอื่น เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ พกติดตัวไปด้วย จักเป็นพระคุณอย่างสูง

ในขากลับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดรถโดยสารให้ทุกท่านไว้ ณ​ บริเวณบ้นไดพระธาตุดอยสุเทพ ของดรวมกลุ่มถ่ายรูปที่บันไดพระธาตุตอยสุเทพ และรับการประสานแนวปฏิบัติจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาอาสาสมัคร เพื่อให้การขึ้นรถสามารถทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิผล โดยรถจะส่งทุกท่าน ณ​ ศาลาอ่างแก้วเท่านั้น เนื่องจากต้องรีบกลับไปรับนักศึกษาคณะอื่นๆ จากวัดพระธาตุตอยสุเทพ