ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ(พ.ศ. 2540 - 2555) หรือร่วมรับชมถ่ายทอดสด

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ(พ.ศ. 2540 – 2555) หรือร่วมรับชมถ่ายทอดสด

 

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด LIVE งานครบรอบ 15 ปีการก่อตั้งสมาคมฯ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 
ในวันที่ 30 มีนาคม 2556 สดจากสโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร
สามารถรับชมได้ 2 ช่อง ทาง ดังนี้ 1. ผ่าน Application “Entaneer Mobile App” ทั้ง iOS และ android 2. ผ่านหน้าเว็บไซต์สมาคมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.http://www.engineercmu.or.th/
กำหนดการ
ภาคเย็น ( เวลา 17:00 – 20:45 น.) ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.
17:00 น. – 18:00 น. ลงทะเบียน และ รับประทานอาหารว่าง
18:00 น. – 18:05 น. คุณเรืองนาม ใจกว้าง นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับ
18:05 น. – 18:10 น. คุณฐิตาพร จาเริญพฤกษ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงาน
18:10 น. – 18:40 น. การปาฐกถาพิเศษและกล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร. ณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน
18:40 น.- 19:00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “ก้าวต่อไปของวิศวะเชิงดอย”โดย ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19:00 น. – 19:30 น. พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและโล่เกียรติยศแก่อดีตนายกสมาคมฯ 8 ท่าน โดย รศ.พิชัย บุณยะกาญจน และคณาจารย์อาวุโส
19:30 น. – 19:45 น. พิธีมอบทุนการศึกษา 15 ทุน
19:45 น. – 20:15 น. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2555
20:15 น. – 22.00 น. ร่วมสังสรรค์/รับประทานอาหาร พร้อมฟังบรรยายพิเศษ
“การบริหารงานจากใจถึงใจ” โดย คุณชูชาติ ชื่นมงคลสกุล อดีตรองอธิบดีกรมทางหลวง
“จากพี่ถึงน้องวิศวะ ม.ช.” โดย คุณสมบูลย์ วัฒนาสุวรรณ อดีตนายกสมาคมฯ
[caption id="attachment_2424" align="aligncenter" width="630" caption="ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ(พ.ศ. 2540 - 2555) หรือร่วมรับชมถ่ายทอดสด"]ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ(พ.ศ. 2540 - 2555) หรือร่วมรับชมถ่ายทอดสด[/caption]
——- ดอยที่สูงเสียดฟ้า ด้วยสองขาเราก้าวขึ้นไป ใครไม่ไหวกอดคอเพื่อนไว้ ลากกันไปให้ถึง ———-
]]>