ข่องทางการติดต่อเรื่องการรับเข้าเป็นนักศึกษา

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอน ทุนการศึกษา กิจกรรม ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

โปรดติดต่องานบริการการศึกษาฯ วิศวฯ มช.
📲โทร.053-944179, 053-944180 ในวันเวลาราชการ
(จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นช่วงพักเที่ยง
และหยุดนักขัตฤกษ์)
⭐️⭐️⭐️หรือปรึกษาอาจารย์ในเฟสบุ๊ก “ก้าวสู่รั้ว วิศวฯ มช.”
https://www.facebook.com/newentaneer06/

***โปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัครแต่ละครั้ง จากเวบสำนักทะเบียนฯ มช.
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ ให้ครบถ้วนชัดเจน
เพื่อประโยชน์ของผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ