กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญชวนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม
“งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564”

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.30 เป็นต้นไป

โดยผ่านระบบ ZOOM Onlone
Zoom ID : 960 8267 3363

กำหนดการเพิ่มเติม : https://reg.eng.cmu.ac.th/master_degree/