ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิติ คำเมืองลือ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิติ คำเมืองลือ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยImplied Physical Phenomena of Rotating Closed-Loop Pulsating Heat Pipe from Working Fluid Temperature
2ผลงานวิจัยNumerical Model of Heat Transfer Characteristics for Sintered-Grooved Wick Heat Pipes under Non-Uniform Heat Loads
3ผลงานวิจัยOptimum Ratio of Compressed Biomethane Gas as Dual Fuel in Turbocharged Common Rail Diesel Engine
4ผลงานวิจัยInvestigation and Prediction of Optimum Meandering Turn Number of Vertical and Horizontal Closed-Loop Pulsating Heat Pipes
5ผลงานวิจัยThermal Resistance of Rotating Closed-Loop Pulsating Heat Pipes – Effects of Working Fluids and Internal Diameters
6ผลงานวิจัยCorrelations to Predict Thermal Performance Affected by Working Fluid’s Properties of Vertical and Horizontal Closed-Loop Pulsating Heat Pipe
7ผลงานวิจัยEffect of Working Fluids and Internal Diameters on Thermal Performance of Vertical and Horizontal Closed-Loop Pulsating Heat Pipes with Multiple Heat Sources
8ผลงานวิจัยInfluences of Population, Building, and Traffic Densities on Urban Heat Island Intensity in Chiang Mai City, Thailand
9ผลงานวิจัยThermal Performance of a Closed-Loop Pulsating Heat Pipe with Multiple Heat Sources
10ผลงานวิจัยFuel Consumption Monitoring System Using Control Signal and Characteristic Correlations of Fuel Injector
11ผลงานวิจัยApplication of Closed-Loop Pulsating Heat Pipe as Engine Radiator
12ผลงานวิจัยThermal Performance of Solid Brake Disc Integrated with Rotating Closed-Loop Pulsating Heat Pipe
13ผลงานวิจัยSimulation and Comparison on Energy Consumption between Electric and Diesel Buses: Feasibility Study on Electric Rubber-Tire Bus Potential in Chiang Mai
14ผลงานวิจัยDesign of Intake Manifold and Selection of Suitable Material for Intake Manifold Gasket for Student Formula
15ผลงานวิจัยCO2 Concentration from Turbocharged Common Rail Diesel Engine Dually Fueled with Compressed Biomethane Gas Controlled at Optimum Ratio
16ผลงานวิจัยDevelopment of an Intake Manifold for the Student Formula CMU F-914 using Theoretical and Simulating Designs
17ตำรา/หนังสือตำรากระบวนวิชาวิศวกรรมยานยนต์ AUTOMOTIVE ENGINEERING (254452)

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1254282หลักมูลฐานวิศวกรรมเครื่องกลปริญญาตรี