ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 43 ปีวิศวฯมช.

วันจันทร์ที่ 3 มิุถุนายน 2556 [caption id="attachment_2779" align="aligncenter" width="672" caption="ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี"]ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี[/caption]       งานพิธีขอขมาองค์พระวิษณุกรรม ณ ลานพระวิษณุกรรม

  • 09.09 น. ทำพิธีขอขมาองค์พระวิษณุกรรม ณ ลานพระวิษณุกรรม
  งานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT)
  • 09.40 น. คณะผู้บริหาร บุคลากร พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
  • 09.49 น. คณบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  • 09.59 น. พระสงฆ์ 5 รูป สวดให้ศีลให้พรแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร คณะวิศวฯ ไหว้พระรับศีล, พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์
  • 10.59 น. ถวายจตุปัจจัยไทยทานและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ , พระสงฆ์อนุโมทนา
  • 11.30 น. คณะผู้บริหารและบุคลากร รับประทานอาหารร่วมกัน
]]>