ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (S4190032) สังกัดศูนย์การศึกษาสหวิทยาการ สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ