ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เลขที่ตำแหน่ง S4190178 ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัตงานช่วยสอน ศูนย์การศึกษาสหวิทยาการ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์