ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรเดช มโนสร้อย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรเดช  มโนสร้อย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยMixing Efficiency Comparison of Symmetric and Asymmetric Airfoil Blades in a Continuous Stirred Tank Reactor
2ผลงานวิจัยPerformance improvement of two-axis solar tracking system by using flat-mirror reflectors
3ผลงานวิจัยAnalysis of Angular Velocities, Surrounding Air Pressure and Velocities of Various Designed Micro Vertical Axis Savonius Wind Turbine by the Computational Fluid Dynamics (CFD) Method
4ตำรา/หนังสือวิศวกรรมอากาศยานพื้นฐาน (Fundamentals of Aerospace Engineering)

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1254457วิศวกรรมจรวดและการขับเคลื่อนปริญญาตรี