ต้อนรับ GROUP T จาก มหาวิทยาลัย Leuven

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ พร้อมด้วย รองคณบดี และตัวแทนคณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้มาเยือน จาก KU Leuven หรือ  University of Leuven ประเทศเบลเยียม วันที่ 3 มิถุนายน 2556 

]]>