อาจารย์วิศวฯไฟฟ้า คว้า ECTI-CON 2013 Best Paper AwardLecturer from Electrical Engineering Department won ECTI-CON 2013 Best Paper Award

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  ขำสุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัล Best Paper Award  จากการประชุมทางวิชาการ เรื่อง The 2013 10th International Conference on Electrical Engineering /Electronics,Conputer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2013) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่ Assit.Prof.Yuttana Kumsuwan, Lecturer, Department of Electrical Engineering Department won Best Paper Award at The 2013 10th International Conference on Electrical Engineering /Electronics,Conputer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2013) ]]>