ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยNonsmooth feedback stabilization of a class of nonlinear systems with unknown control direction and time delay
2ผลงานวิจัยLgV-type adaptive controllers for non-affine systems with parametric uncertainty
3ผลงานวิจัยAsymptotic regulation of time-delay nonlinear systems with unknown control directions
4ผลงานวิจัยA flow blurring nozzle design for combustion in a closed system
5ผลงานวิจัยAdaptive tracking control of multi-link robots actuated by pneumatic muscles with additive disturbances
6ผลงานวิจัยApplied p-median and p-center algorithms for facility location problems
7ผลงานวิจัยMathematical model on the effects of global climate change and decreasing forest cover on seasonal rainfall in Northern Thailand
8ผลงานวิจัยGlobal stability by output feedback control for a class of nondifferentiable uncertain nonlinear systems
9ผลงานวิจัยAnalytical discussions on species extinction in competitive communities due to habitat destruction
10ผลงานวิจัยController design for flexible structure vibration suppression with robustness to contacts