กำหนดการ “กิจกรรมนายช่างคืนสู่เหย้า” ประจำปี 2565

กำหนดการ “นายช่างคืนสู่เหย้า”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่ารุ่นครบรอบ
50 ปี (รุ่น 3), 40 ปี (รุ่น 13), 30 ปี (รุ่น 23), 20 ปี (รุ่น 33), และ 10 ปี (รุ่น 43)
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00-18.30 น.