กำหนดการ “รับน้องขึ้นดอย” ประจำปี 2565

กำหนดการ “รับน้องขึ้นดอย”
กิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565