เชิญร่วมมหกรรมจัดหางาน Engineering Career Day 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2022
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหกรรมจัดหางาน ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมไปถึงบุคคลทั่วไปได้มาพบปะผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน
รวมไปถึง สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ และการศึกษาต่อต่างประเทศ