วิศวฯรักสุขภาพ อบรมเทคนิคผ่อนคลายในการทำงาน

                    การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพ เรื่องเทคนิคการผ่อนคลายในการทำงาน โดยวิทยากรจากคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งทำให้ได้รู้จักกับ “ความเครียด” การผ่อนคลาย และพลังชีวิต เรียนรู้การจัดท่าทางของร่างกายในอิริยาบถที่ถูกต้อง เทคนิคการหายใจ มันตราดนตรีบำบัด หัวเราะบำบัด การยืดคลายกล้ามเนื้อและกายสัมผัสตามแนวโยคะ และปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อความผ่อนคลายและเสริมพลังชีวิต[gallery link="file" order="DESC" columns="4"]  ]]>