วิศวฯ ร่วมขานรับนโยบาย No Gift Policy มช. ปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร

รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ร่วมกันขานรับ นโยบาย No Gift Policy: งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส มุ้งเน้นการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร พร้อมตอบรับและขับเคลื่อนนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม