เชิญร่วมทำบุญโรงอาหารใหม่และหล่อเทียนพรรษา

กำหนดการจัดงานพิธีทำบุอาคารโรงอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556

งานพิธีทำบุญอาคารโรงอาหาร 08.45 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อาวุโส พร้อมกัน ณ ชั้น 2 อาคารโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 08.59 น. คณบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 09.09 น. พระสงฆ์ 5 รูป ให้ศีลและพร เจริญพระพุทธมนต์ 09.39 น. ถวายจตุปัจจัยไทยทานและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ งานพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ชั้นล่าง อาคารโรงอาหาร 09.45-10.45 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อาวุโส พร้อมกันบริเวณพิธี รองคณบดีฝ่ายบริหารกล่าวรายงาน คณบดีกล่าวเปิดพิธี เริ่มพิธีหล่อเทียนพรรษา [caption id="attachment_3346" align="aligncenter" width="574" caption="เชิญร่วมทำบุญโรงอาหารใหม่และหล่อเทียนพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2556"]เชิญร่วมทำบุญโรงอาหารใหม่และหล่อเทียนพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2556[/caption] [caption id="attachment_3347" align="aligncenter" width="550" caption="โรงอาหารใหม่เปิดให้บริการ 1 กรกฏาคม 2556"]โรงอาหารใหม่เปิดให้บริการ 1 กรกฏาคม 2556[/caption]]]>