นักศึกษาเก่าวิศวฯ รวมใจกลับคืนถิ่น มอบทุนตอบแทนแดนพ่อวิษณุเชิงดอย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.จัดงาน “คืนสู่เหย้านักศึกษาเก่าวิศวฯ มช.” เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 โดยมีกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องที่เป็นนักศึกษาปัจจุบัน พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้แก่คณะฯ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาและใช้ในกิจกรรมนักศึกษา เริ่มต้นจากนักศึกษาเก่ารุ่นที่ 24 (GEAR 24) ที่ครบรอบ 20 ปี มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 240,000 บาท  ,นักศึกษาเก่ารุ่นที่ 14 (GEAR 14) มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 300,000 บาท พร้อมแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานพระวิษณุกรรม ,นักศึกษาเก่ารุ่นที่ 19 (GEAR 19) มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 100,019 บาท และนักศึกษาเก่ารุ่นที่ 34 มอบพัดลม 6 ตัว เพื่อติดใต้อาคารเรียนรวม 4 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์[gallery link="file" order="DESC" columns="4"]]]>