วิศวฯ หล่อเทียนพรรษา ถวายวัด สืบสานหน้าที่ชาวพุทธ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556    เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญทางศาสนา เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 โดยนำนักศึกษาเดินเท้าไปทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขณะเดียวกันคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้อาวุโส ไปถวายเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยทาน ณ วัดพระธาตุวังปลาสร้อย(ท่าหลุก) อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่

[gallery link="file" order="DESC"]  ]]>