นศ.คณะวิศวฯ ศึกษาดูงาน ณ Tokyo Kenshu (Trainning) Center ประเทศญี่ปุ่น

นศ.คณะวิศวฯ ศึกษาดูงาน ณ Tokyo Kenshu (Trainning) Center ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จำนวน 15 คน ในโครงการ  “The Overseas Human Resource & Industry Development  Association, Japan (HIDA)”  ทำศึกษาดูงาน ณ  Tokyo Kenshu (Trainning) Center ประเทศญี่ปุ่น  ในระหว่างวันที่ 8-15 มีนาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างประเทศ  โดยอาจารย์ ดร.สุริยะ ทองมุณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดูแลนักศึกษาไปศึกษาดูงานฯครั้งนี้ [caption id="attachment_2413" align="aligncenter" width="614" caption="นศ.คณะวิศวฯ ศึกษาดูงาน ณ Tokyo Kenshu (Trainning) Center ประเทศญี่ปุ่น"]นศ.คณะวิศวฯ ศึกษาดูงาน ณ Tokyo Kenshu (Trainning) Center ประเทศญี่ปุ่น[/caption]]]>