ผู้บริหารวิศวฯ มช.พบผู้ปกครอง นศ.ใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2556 วันจันทร์ที่ 27พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบผู้บริหาร รับฟังการแนะนำเกี่ยวกับคณะ การเรียนการสอน หลักสูตร กิจกรรมต่างๆ พร้อมฟังการเสวนาหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้จบ 4 ปี” และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ กับคณะผู้บริหาร อันเป็นแนวทางในการดูแลบุตรหลานต่อไป

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเข็ม “พระวิษณุกรรม” มหาเทพแห่งการช่างและวิศวการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อความ เป็นศิริมงคลของนักศึกษาใหม่ทุกคน และใช้เป็นสัญลักษณ์ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ปกครองจำนวนกว่า 800 คน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ทำให้พิธีดังกล่าวเต็มไปด้วยความปิติยินดี

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเข็ม “พระวิษณุกรรม” มหาเทพแห่งการช่างและวิศวการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อความ เป็นศิริมงคลของนักศึกษาใหม่ทุกคน และใช้เป็นสัญลักษณ์ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ปกครองจำนวนกว่า 800 คน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ทำให้พิธีดังกล่าวเต็มไปด้วยความปิติยินดี

  Credit ภาพถ่าย ;  ชมรมถ่ายภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. , งานสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ วิศวฯ มช.  ]]>