สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มอบเงินสนับสนุนชมรม F1

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาชมรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 50,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบเงินดังกล่าว [caption id="attachment_3065" align="aligncenter" width="648" caption="สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มอบเงินสนับสนุนชมรม F1"]สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มอบเงินสนับสนุนชมรม F1[/caption] ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=669]]>