F1 วิศวฯ รับเงินสนับสนุนจาก ERDI

 

                    ชมรมยานยนต์เพื่อการแข่งขัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเงินสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. จำนวน 50,000-. โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ และผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร เป็นประธานในการรับและมอบเงิน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา [gallery link="file" order="DESC"]]]>