ฤกษ์ดี 4 กรกฎา ทำบุญโรงอาหารใหม่วิศวฯ พร้อมหล่อเทียน

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้อาวุโสและศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญอาคารโรงอาหารใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 เพื่อความเป็นศิริมงคล หลังจากที่มีโครงการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 พร้อมกันนี้ ได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2556   เพื่อร่วมสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนเนื่องในโอกาสเข้าพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง อดีตคณบดีเข้าร่วมพิธีดังกล่าว[gallery link="file" order="DESC"]]]>