ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. ประจำปี พ.ศ.2557-2559

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. ประจำปี พ.ศ.2557-2559 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับคะแนนเป็นลำดับที่ 1 ของสาขาภาคเหนือ 1

โดย วสท. จะประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท.  อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
   ]]>