ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มช.เชิญร่วมตรวจสุขภาพฟรี!!!

[caption id="attachment_3974" align="aligncenter" width="608" caption="ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มช.เชิญร่วมตรวจสุขภาพฟรี!!!"]ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มช.เชิญร่วมตรวจสุขภาพฟรี!!![/caption]]]>