วิศวฯมช.ให้การต้อนรับ มร. มาซาโนริ คาซาอิ และ มิสเตอร์ยูจิ ฟูจิ ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ HIDA

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ มร. มาซาโนริ คาซาอิ และ มิสเตอร์ยูจิ ฟูจิ ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนิน โครงการ “The Overseas Human Resource & Industry Development Association, Japan (HIDA)”  ซึ่ง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือต่อเนื่องจาก โครงการ JODC ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 มาจนถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [caption id="attachment_4068" align="aligncenter" width="630" caption="วิศวฯมช.ให้การต้อนรับ มร. มาซาโนริ คาซาอิ และ มิสเตอร์ยูจิ ฟูจิ ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ HIDA"]วิศวฯมช.ให้การต้อนรับ มร. มาซาโนริ คาซาอิ และ มิสเตอร์ยูจิ ฟูจิ ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ HIDA[/caption]]]>