คณบดีต้อนรับอาคันตุกะญี่ปุ่น จับมือสานโครงการThe Overseas Human Resource & Industry Development Association, Japan (HIDA)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้การต้อนรับ มร. มาซาโนริ คาซาอิ และ มิสเตอร์ยูจิ ฟูจิ ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนิน โครงการ “The Overseas Human Resource & Industry Development Association, Japan (HIDA)” ซึ่ง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือต่อเนื่องจากโครงการ JODC ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 มาจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[gallery link="file" order="DESC" columns="4"] ]]>